Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Beleidsagenda

Bepalingen

  1. De inhoud van de beleidsagenda wordt aan de hand van de formatie-uitkomsten nader bepaald.

  2. De beleidsagenda wordt opgesteld conform model 1.32a.

  3. De beleidsagenda wordt afgesloten met een overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (conform model 1.32b), het overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven (conform model 1.32c), een tabel meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen (conform model 1.32d) en een overzicht van risicoregelingen (conform model 1.32e).