Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Naam
instelling
Naam
topfunctionaris
Laatste functie Datum beëindiging dienstverband Op externe
inhuur-basis
(nee; <= 12 mnd;
> 12 mnd)
Betaalde
uitkeringen
in 2019
Individueel
toepasselijke maximale ontslaguitkering
Motivering
(indien
over­schrijding)