Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Naam
instelling
Functie Datum
aanvang
dienst­verband
(indien van
toepassing)
Datum
einde
dienstverband
(indien van
toepassing)
Omvang
dienstverband (fte)
(+ tussen haakjes
omvang in 2018)
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)
(+ tussen
haakjes
bedrag in
2018)
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn
(+ tussen haakjes
bedrag in 2018)
Totale
bezoldiging
in 2019
(+ tussen haakjes
bedrag in 2018)
Individueel toepasselijk drempelbedrag Motivering