Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar .. (bedragen x € 1.000).
Naam baten-lastenagentschap Totaal kapitaaluitgaven  Totaal kapitaalontvangsten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal