Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgesteld begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschap voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam                            Totaal kapitaaluitgaven                    Totaal kapitaalontvangsten      
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal