Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Omvang begrotingsartikel 
(stand ontwerpbegroting) 
in € miljoen
Beleidsmatige mutaties 
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 10
=> 1000 10 20

Tabel niet gevonden.