Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar .. (bedragen x € 1.000)
Naam Verplichtingen     Uitgaven     Ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen-kasagentschap 1        
Verplichtingen-kasagentschap 2        
Verplichtingen-kasagentschap 3        
Totaal        
Baten Lasten Saldo Baten en lasten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal