Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo
Verplichtingen- kasagentschap 1        
Verplichtingen- kasagentschap 2        
Verplichtingen- kasagentschap 3        
Totaal        
         
Naam  Baten   Lasten  Saldo 
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal