Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art. Uitgaven t
Vastgestelde begroting t    
Stand 1e suppletoire begroting t    
Belangrijkste suppletoire mutaties    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
Overige mutaties    
Stand 2e suppletoire begroting t