Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Tabel verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen  x € 1.000)
Art. Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Totaal van de verdeling      
Nog onverdeeld      
waarvan programma      
waarvan apparaat