Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal            
               
  Beleidsartikelen            
01 Artikel 01            
.. ...            
14 ...            
               
  Niet-beleidsartikelen            
20 Algemeen            
21 Apparaat Kerndepartement            
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen            
2* Geheim            
2* Nog onverdeeld