Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Wijziging artikel X (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Subsidies (regelingen)      
  Leningen      
  Garanties      
  Bekostiging      
  Inkomensoverdrachten      
  Opdrachten      
  Bijdrage aan agentschappen      
  Bijdrage aan ZBO's/RWT's      
  Bijdrage aan medeoverheden      
  Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties      
  Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken      
  Bijdrage aan sociale fondsen