Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting (1)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
06        
  Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat Kerndepartement      
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld