Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde begrotingsstaat van het ......fonds voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art.                      Omschrijving             Vastgestelde begroting
. Beleidsartikel Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01                         
02 Beleidsartikel 02      
0* Niet-beleidsartikel 0*      
. Subtotaal      
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)
. Subtotaal   U (t) O (t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   O(t) - U(t)  U(t) - O(t)
  Totaal