Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vaststelling van de begrotingstaten van het ......fonds (....) voor het jaar 20..
Memorie van toelichting Model
1.1 Voorstel van wet zie model 1.13 en model 1.14
1.2 Begrotingstaat zie model 1.23 en model 1.24
1.3 Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen zie model 1.29
  Artikelsgewijzetoelichting bij begrotingswetsvoorstel zie model 1.30
  1. Leeswijzer zie model 1.31
  2. Beleidsagenda zie 1.32a, model 1.32b, model 1.32c
  3. Beleidsartikelen zie model 1.33 a tot en met e, model 1.33f
  4. Niet-beleidsartikelen zie model 1.34a, model 1.34b, model 1.34c en model 1.34d
1.4 Bijlagen  
  - Bijlage 1: Verdiepingsbijlage zie model 1.41
  - Bijlage 2: Moties en toezeggingen zie model 1.42
  - Bijlage 3: Subsidieoverzicht zie model 1.43
  - Bijlage 4: Evaluatie- en overig onderzoek zie model 1.44