Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vaststelling van de begrotingstaten van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20..
Memorie van Toelichting model
1.1 Voorstel van wet  zie model 1.10, model 1.11, model 1.12, model 1.14
1.2 Begrotingsstaat  zie model 1.20, model 1.21, model 1.22, model 1.24
1.3 Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen zie model 1.29
  A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel zie model 1.30
  B. Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen zie model 1.30
  1. Leeswijzer zie model 1.31
  2. Beleidsagenda zie model 1.32a , model 1.32b, model 1.32c, model 1.32d en model 1.32e
  3. Beleidsartikelen   zie model 1.33 a tot en met e, model 1.33f
  4. Niet-beleidsartikelen zie model 1.34a, model 1.34b, model 1.34c en model 1.34d
  5.Begroting agentschappen (optioneel) zie model 1.35 en model 1.35a 
  6.Departement specificieke informatie (optioneel)  
  Bijlagen:  
  - Bijlage 1: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijk Taak zie model 1.36
  - Bijlage 2: Verdiepingsbijlage zie model 1.41
  - Bijlage 3: Moties en toezeggingen zie model 1.42
  - Bijlage 4: Subsidieoverzicht zie model 1.43
  - Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek zie model 1.44
  - Departement specifiek bijlage  
  - Lijst van afkortingen  
  - Trefwoordenlijst