Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

3.23d - Niet-beleidsartikel Nog onverdeeld

Model:

Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen               
Uitgaven               
Loonbijstelling              
waarvan programma              
waarvan apparaat              
Prijsbijstelling              
waarvan programma              
waarvan apparaat              
Onvoorzien              
Ontvangsten              
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Het niet-beleidsartikel Nog onverdeeld op basis van artikel 2.7 van de Comptabiliteitswet 2016 bestaat uit de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten.

  2. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling en Nominaal en onvoorzien.