Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

2.23 - Begrotingsstaat Begrotingsfonds 2e suppletoire begroting

Model:

Wijziging van de begrotingsstaat van het ...... fonds (...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2 ) Mutaties
1e suppletoire begroting
(3) Mutaties
2e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01                  
02 Beleidsartikel 02                  
                     
0* Niet-beleidsartikel 0*                  
                     
  Subtotaal                  
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)
  Subtotaal                  
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)
  Totaal                  
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. U = uitgaven, O = ontvangsten, (t) = het verslagjaar, (t-1) = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).