Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.34c - Toelichting bij niet-beleidsartikel Geheim

Model:

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4
Verplichtingen              
Uitgaven              
Ontvangsten              

Toelichting

  1. Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabiliteitswet 2016 kent geen artikelonderdelen

  2. Dit niet-beleidsartikel is bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.