Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.01 - Inhoudsopgave begrotingsfonds (inclusief modelverwijzing)

Model:

 

Vaststelling van de begrotingstaten van het ......fonds (....) voor het jaar 20..
Memorie van toelichting Model
1.1 Voorstel van wet zie model 1.13 en model 1.14
1.2 Begrotingstaat zie model 1.23 en model 1.24
1.3 Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen zie model 1.29
  Artikelsgewijzetoelichting bij begrotingswetsvoorstel zie model 1.30
  1. Leeswijzer zie model 1.31
  2. Beleidsagenda zie 1.32a, model 1.32b, model 1.32c
  3. Beleidsartikelen zie model 1.33 a tot en met e, model 1.33f
  4. Niet-beleidsartikelen zie model 1.34a, model 1.34b, model 1.34c en model 1.34d
1.4 Bijlagen  
  - Bijlage 1: Verdiepingsbijlage zie model 1.41
  - Bijlage 2: Moties en toezeggingen zie model 1.42
  - Bijlage 3: Subsidieoverzicht zie model 1.43
  - Bijlage 4: Evaluatie- en overig onderzoek zie model 1.44
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Het wetslichaam heeft geen inhoudsopgave. De inhoudsopgave zoals deze wordt opgenomen in de memorie van toelichting begint pas bij onderdeel 1.3. De nummering begint dus ook bij dit onderdeel. In het model is voor het totaaloverzicht de gehele inhoud van een begrotingfonds opgenomen.

  2. In de kop wordt de naam van het begrotingfonds met tussen de haken de letter van het betrokken begrotingsfonds vermeld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  3. De staafdiagrammen worden direct na de inhoudsopgave van de memorie van toelichting weergegeven.

  4. Het wetslichaam en de memorie van toelichting beginnen beide met paginanummer 1.

  5. De beleidsagenda en beleidsartikelen zijn conform model 1.32, 1.33 en 1.34 opgebouwd voor zover geen afspraken met Financiën en de Tweede Kamer zijn gemaakt om hiervan af te wijken.