Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Kasraming

Onderdeel van de begrotingsadministratie, waarin gerealiseerde verplichtingen/uitgaven/ontvangsten zijn worden verwerkt (aansluitend bij de aangegeven liquiditeitsbehoefte van de aanvrager)