Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bedrag resultaatvergoeding

Het uit te keren bedrag als een vooraf gedefinieerd resultaat wordt behaald