Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Toelichting bij de niet-beleidsartikelen

Artikel 2.7 en 2.8 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  1. Een niet-beleidsartikel (zoals begrotingsartikel Nog onverdeeld en Geheim) wordt opgesteld conform de modellen 1.34a, 1.34b, 1.34c, 1.34d.

  2. Het niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit de artikelonderdelen: loon- en prijsbijstelling voor een positief bedrag, een eventuele taakstelling of bezuiniging voor een negatief bedrag en andere nog onverdeelde begrotingsposten, zoals de post onvoorzien.

  3. Het niet-beleidsartikel Geheim kent geen artikelonderdelen.