Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

De bijlage inzake moties en toezeggingen

Bepalingen

  1. In de begroting wordt een bijlage opgenomen met door de Eerste en Tweede Kamer aanvaarde moties en door bewindslieden aan de Eerste en Tweede Kamer gedane toezeggingen. Daarin wordt per motie en toezegging de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de uitvoering ervan (zie model 1.42).