Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

31 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2020 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.