Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

21 oktober

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 28-10-2019 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).