Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

30 september

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.