Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

30 september

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.