Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

09 september

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.