Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

30 augustus (uiterlijk)

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.