Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

14 augustus (tot uiterlijk 30 augustus)

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2020.