Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

16 juli (uiterlijk 12 uur)

Aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2020 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen.

De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

  1. Leeswijzer

  2. Beleidsagenda

  3. Beleidsartikelen

  4. Niet-beleidsartikelen

  5. Begroting Agentschappen

  6. Bijlagen

 

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.