Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

17 juni (tot uiterlijk 12 juli)

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtsconstructie (zie Overzichtconstructies).