Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

03 juni

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 10-06-2019 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket)