Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

27 mei

Direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad (d.w.z. uiterlijk maandagochtend 27 mei voor 12 uur) bij Financiën/BBH, indienen van het 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2019. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de Logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financiën/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.