Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

15 mei

Door Financiën aanbieden van de slotwetten 2018, de departementale jaarverslagen 2018 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.