Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

08 mei (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2018 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.