Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

29 april

Bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2018 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.