Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

29 april

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de definitieve versie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Dataset 2 - Subsidies