Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

29 april

In de samenwerkingsruimte Rijksbegroting plaatsing van de opendata bestanden met definitieve cijfers.

De volgende open data bestanden dienen aan geleverd te worden:

 • Dataset 6 – bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger

 • Dataset 7 – uitsplitsing apparaat in kostensoorten

 • Dataset 8 – ICT-uitgaven

 • Dataset 11 – garanties

 • Dataset 12 – bijdrage agentschappen

 • Dataset 13 – bijdrage aan ZBO’s / RwT’s

 • Dataset 14 – bijdrage aan (inter)nationale organisaties

 • Dataset 15 – bijdrage andere begrotingshoofdstukken

 • Dataset 16 – bijdrage sociale fondsen

 • Dataset 17 – leningen

 • Dataset 18 – bekostiging

 • Dataset 19 – inkomensoverdrachten

 • Dataset 20 – baten- en lastenstaat agentschappen

 • Dataset 21 – financieel overzicht ZBO's