Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

12 april (uiterlijk)

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.