Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

05 april (uiterlijk)

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg, uiterlijk op 5 april 2019. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.