Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

29 maart (uiterlijk)

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.