Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

15 maart

Bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

  1. het departementaal jaarverslag 2018;

  2. de ontwerp-slotwet 2018;

  3. de jaarrekening(en) over 2018 van de agentschappen;

  4. het auditrapport 2018.

 

Aantal in te leveren exemplaren:

  • het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

  • de Slotwet in 2-voud op papier en

  • het auditrapport in 2-voud op papier.

 

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. 

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.