Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

15 maart

Bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2018. Het daarvoor benodigde 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 31 januari 2019 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.