Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

15 maart

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de eerste versie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Dataset 2 - subsidies.xlsx