Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

11 maart

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota, de reguliere mutaties.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 18-03-2019 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket)