Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

04 maart

Aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.