Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

01 maart

Bij Financiën/BZ/BBE (e-mailadres j.j.twisk@minfin.nl) indienen:

  • door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid getekende deelverklaring conform 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB), de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen(Annual Control Reports);

  • door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat getekende deelverklaring conform 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control Reports);

  • door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getekende deelverklaring conform 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), de daarbij behorende verantwoording (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersingverklaring, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaring en controleverslagen (Annual Control Reports);

  • door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getekende deelverklaring conform 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (ELGF) en Europees Landbouw fonds plattelandsontwikkeling (ELFPO), de daarbij behorende verantwoording (jaarrekening), de beheersverklaring, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de certificerende instantie verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control Reports);

  • door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie getekende deelverklaringen conform 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring A siel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF/Internal Security Fund) de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control reports).