Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

21 februari

Bij Financiën/BZ/BBE indienen conform model 4.30, emailadres j.j.twisk@minfin.nl:

  • definitief concept deelverklaring Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) door het Ministerie van SZW;

  • definitief concept deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door het Ministerie van EZK;

  • definitief concept deelverklaring Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) door het Ministerie van LNV;

  • definitief concept deelverklaring Europees Landbouw Garantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouw Fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) door het Ministerie van LNV;

  • definitief concept deelverklaring Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF/Internal Security Fund) door het ministerie van JenV.